Тук можете да разберете , кое е спешно състояние и кога се изискава спешна лекарска намеса

Въпроси и отговори

Кои са спешните състояние в ортопедията и травматологията ?

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАРЕДБА No 9 от 4 ноември 2016 г.

 Основни принципи за поведение при спешни животозастрашаващи и застрашаващи крайника състояния в ортопедията и травматологията:

1. наранявания с външно кървене от магистрален артериален съд:

Лечение: провизорна хемостаза (мануално притискане, турникет, тампонада, компресивна превръзка), незабавно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ със структура по ортопедия и травматология;

2. фрактура или луксация с магистрална съдова увреда (лезия или тромбоза):

 алиниране на крайника (без опити за репозиция!), временна имобилизация, спешно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ със структура по ортопедия и травматология;

3. травматична ампутация и семиампутация: 

провизорна хемостаза при наличие на магистрално артериално кървене, дезинфекция, стерилна превръзка, спешно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ със структура по ортопедия и травматология;

4. открита фрактура или луксация, конквасация на крайника: 

дезинфекция и стерилна превръзка на раната, алиниране на крайника (без опити за репозиция!), шиниране, спешно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ със структура по ортопедия и травматология;

5. нестабилна фрактура на таза с опасност от масивна ретроперитонеална хеморагия: 

провизорна имобилизация на тазовия пръстен (стягане с чаршаф или тазов

бандаж), спешно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ със структура по ортопедия и травматология;

6. животозастрашаващи инфекции на опорно-двигателния апарат – аеробни и анаеробни (особено при налични или суспектни клинични данни за газ-гангрена, гноен артрит, флегмон, некротичен фасциит и др. подобни):

 спешно транспортиране до лечебно заведение за болнична помощ;

7. травматична ампутация и семиампутация на пръст, ръка –

 ампутатът се транспортира обвит в непромокаема материя и поставен в съд с вода и бучки лед – до 6 часа в лечебно заведение за болнична помощ със структура по ортопедия и травматология от III ниво на комптентност.

Кога да потърся  специализирана лекарска помощ?

Ако имате някое от горепосочените заболявания- непременно потърсете лекарска помощ !

Какви услуги предлагаме ?

Работим със здравната каса и платени услуги

Има ли възможност за онлайн консултация?

да има