Представям ви, пациент на 60г със счупване на лакътната и лъчевата кост

Оператор : Д-р Чолак