Представям Ви още един от моите случаи :

Жена на 58г , която пада и си удря дясната ръка  .От направена рентгенография се установява счупване на долния край на лъчевата кост . След обсъждане се реши да се извърши оперативно лечение –  Закрито  наместване с вътрешна фиксация ( к.игли ). Отличен функционален резултат .

Оператор : Д-р Чолак

Диагностични снимки :

1-ви след оперативен ден :

30 дни след оперативната интервенция :

След отстраняване на метала :