Представям ви дете на 10г , което претърпяло травма в областта на гривнената става .
Постъпва при мен със силна болка , оток и деформация. Диагностична рентгенография


Под обща анестезия се извърши мануална репозиция и се постави гипсова имобилизация. Рентгенография след манипулацията


10-ти ден след интервенцията.

35 дни след счупването . Направихме контролна рентгенография . Отсранихме гипсовата имобилизация. Пълен функционален обем на движения