PRP- терапия (Platelet Rich Plasma – плазма, богата на тромбоцити)  Инжектирането на повишена концентрация на тромбоцити(плазма) в увредената част на става, сухожилие или кост стимулира естествен оздравителен процес, което представлява и самия метод.

Методът  представлява вземане на кръв от пациента, към която се добавя антикоагулант, след което се обработва със специален апарат. Получената суспензия, която е силно обогатена основно на тромбоцити и плазма се инжектира в увредената зона. Така се отключват естествени процеси на възстановяване в зоната на увредата.