Луксация на коляно

Представям ви едно от най- тежките увреждания в травматологията , а именно луксация ( изкълване) на коляно. При този тип травми има опасност от увреждане на н. перонеус и контузия на съдовете ( с последваща тромбоза на а. и в.  поплитеа). 

 В представения случай имаше уреждане на н.перонеус( невъзмжност за дорзална флексия на стъпалото )