За мен

В процеса на лечение връзката лекар-пациент е много важна. Доверието между пациента и лекаря е в основата на лечението. Затова нека Ви се представя. Кой е Д-р Чолак?

Роден съм 1987г в гр. Гоце Делчев. Завърших медицина през 2012г. Занимавам се с ортопедия и травматология от 2012г .Притежавам призната специалност „Ортопедия и травматология” – 2019г. Имам интерес към хирургия на ръката, дегенеративните ставни заболявания, заболявания от пренапрежения, детската ортопедия и травматология

  • Специализацията по ортопедия и травматология към МУ- София .Курс по хирургия на ръка, АО-курсове : (AOTrauma Course- Pediatric Fractures ; AOTrauma Course- Advanced Principles of Fracture Management


Read More