• ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС УСЛУГИ

 

1. Преглед от специалист по Ортопедия и травматология с бланка №3

2. Първичен преглед от специалист по Ортопедия и травматология 50,00 лв

3. Вторичен преглед от специалист по Ортопедия и травматология 30,00 лв

4. Превръзка с консултация 30,00 лв

5. Издаване на болничен с ЛКК ( без направление ) 50,00 лв

6.Изготвяне документи за ТЕЛК -50,00 лв

7. Поставяне на циркулярен гипс на горен крайник  50,00 лв

8. Поставяне на гипсова шина на горен крайник 35,00 лв

9. Поставяне на гипсова шина на долен крайник – 40,00 лв

10. Поставяне на циркулярен гипс на долен крайник – 50,00 лв

11. Сваляне на циркулярна гипсова превръзка 25,00 лв

12. Пластмасов гипс цветен (комплект) 50,00 лв

13. Сваляне на обикновен гипс 20,00 лв

14. Вътреставно приложение на лечебна субстанция 40 лв