Професионализъм, комбиниран с лично отношение към всеки пациент !!!