Имате ортопедо-травматологичен проблем. Заповядайте при нас . Ние ще се опитаме да ви помогнем . Ще ви отделим достатъчно време , за да споделите вашите проблеми и ще пристъпим към прегледа. Ще назначим необходимите изследвания . След всичко това ще предпишем най-подходящата терапия съобразена с придружаващите заболявания!