Скъпи приятели, много често пациенти ми задават въпросът „Докторе, какви са начините за лечение на …..?“
Патологията в ортопедията е много голяма, също така и в травматологията. Различни заболявания, различни травми и най-вече различни ХОРА. Всеки отделен човек е един различен микросвят. Няма двама напълно еднакви човека, няма две еднакви фрактури, няма един модел на лечение. Да, погледнато мащабно има два основни метода на лечение в ортопедията – консервативен и оперативен, но лечението започва много преди да се стигне до тези два метода. Лечението започва с това да отделиш нужното време да изслушаш всеки пациент, да назначиш и проведеш правилните изследвания. Основната част от лечението е правилното диагностициране. Опознавайки пациентът се запознаваш не само с придружаващите му заболявания, които са много важни за последващо правилно лечение, но и за начина, по който той реагира на заболяването и на целият процес, за да приложиш индивидуален подход гарантиращ максимално добър и успешен изход.