Рентгенография – рентгенографията е бърз, безболезнен тест, при който се изобразяват костите и органите в тялото. Рентгеновите лъчи преминават през тялото и се абсорбират в различна степен в зависимост от плътността на изследваните тъкани. Костите и металните импланти са с висока плътност и се изобразяват в бяло на рентгеновите снимки, въздухът в дробовете като черно, а мастната и мускулната тъкан в различни нюанси на сивото. Ревтгеновата снимка е неизменна част от диагностиката в ортопедията.

Какво представлява изследването?

Изследващият ще Ви обясни каква позиция трябва да заемете, за да се изобрази най-добре изследваният орган или зона от тялото. Рентгеновият апарат произвежда безопасно ниво на радиация, която преминава през тялото Ви и записва изображение върху специализирана плоча, оттам изображението се пренася на компютър и визуализира на Монитор. Стандартната рентгенография е напълно безболезнена. Облъчването при рентгенографията е ниско, а ползата от това изследване далеч надвишава рисковете.

И все пак ако сте бременна или имате съмнения за бременност, преди това се консултирайте с Вашия лекар.

КАТ (Компютърна томография, скенер или известна още като Компютърна аксиална томография).

Какво представлява изследването и как се провежда?

Компютърната томография се прави от лекар. Изследването се извършва със специален апарат-томограф, който прави послойни снимки-томограми. Апаратът за сканиране представлява голяма машина с отвор в средата. През него се плъзга маса-транспортьор, на която лежи пациента. Апаратът заснема определена област от тялото на пациента. Чрез компютърна програма се осъществява реконструкция на образите като картина от последователни напречни (аксиални) срези.

Компютърната томография е изследване свързано с радиационно натоварване и трябва да се извършва при ясни показания и да се избягва ненужно сканиране. Съвременната апаратура предоставя изображения с високо качество при възможно най-ниската доза на рентгеново облъчване.

Компютърната томография е неинвазивен безболезнен метод на изследване.

ЯМР (Ядрено магнитен резонанс) е не рентгенов метод за послойно изобразяване на регионите в организма, в чиято основа седят сложни физични принципи относно поведението на водородните протони в тялото, поставени в хомогенно магнитно поле. Методиката позволява детайлно представяне на различни части и региони на тялото без за това да се използват рентгенови лъчи.

При ЯМР се използва принципа на радиовълни възникващи в хомогенно магнитно поле, които в последствие се насочват към определен регион от тялото. При срещата им с него се получава сигнал (Ехосигнал), който се улавя от специални приемници, след което се обработва по компютърен път и чрез математически изчисления се получава образ.

Методът е безвреден, както за възрастни, така и за деца. Изследването не се използва единствено при бременни жени до трети месец на бременността.

Апаратурата се намира в рамките на специално защитена стая (Фарадева клетка), за да се избегне външна намеса, причинена от използването на радиовълни. Изглежда като малък тунел с просвет. Пациентът ляга на маса, която бавно го придвижва в тунела. По време на изследването се чуват силни тропащи шумове, които са напълно нормални и се пораждат от електромагнитните превключватели. Много важна е липсата на каквото и да е движение по време на изследването, защото дори и най-малкото движение може да доведе до смущения в образите и с това да провали изследването. От съображения за сигурност на пациента подвижни метални предмети не трябва да бъдат внасяни в залата с апарата, тъй като могат да доведат до нараняване.

ЯМР е метод, който не изисква специфична подготовка или начин на хранене. Самото изследване се понася лесно, тъй като магнитното поле и радиовълните не се усещат и не причиняват неприятни усещания.

Ехография, видеозон или още ултразвуково изследване – неинвазивен метод за образна диагностика, основаващ се на използването на ултразвукови вълни с честота >20 000 Нz, които са недоловими за човешкото ухо. С помощта на специално устройство, наречено трансдюсер, ултразвуковите вълни се изпращат към вътрешността на тялото, част от тях се отразяват от по-плътни структури, като отразените вълни се улавят, записват и визуализират като образ върху специален монитор на ултразвуковия апарат.

Основната цел, с която се използва Ултразвуковото изследване е диагностициране на заболяване или за изключване на патология.

Предимства на Ултразвуковото изследване:

– безболезнено

– пациентите не са изложени на йонизиращо лъчение

– визуализират се меки тъкани, които не се изобразяват добре на рентгенография

– широко достъпен и по-евтин в сравнение с други образни методи за изследване