Представям Ви пациент с луксация( изместване) на лакътна става

Рентгенография преди интервенцията:

След операцията :